Местоположение: Москва, ул. Фадеева, д. 6 ст1
Телефон: (499) 251-94-96, (499) 250-20-79, (495) 920-07-50
Электронная почта: mail@psychologist.ru
Страница в интернете: psychologist.ru